Yang Zhuchun

Name: Yang Zhuchun

 

Date of Birth: Born 1989

 

Tel: 13336432682

 

She has burn scars all over her body.

 

Location where lost: Guangxi, Liuzhou, Zhanggongling

 

State: Guangxi