Xu Yuan Yuan

Male

Name: Xu Yuan Yuan

Date of Birth: 01/01/1987

Tel: 13336432682

Location where lost: Changji City, Xinjiang family courtyard at Yan’an Road
State: Xinjiang Uygur Autonomous Region