Yang Zhu Hui

Name: Yang Zhu Hui

 

Date of Birth: Born in 1990

 

Tel: 13336432682

 

He has no distinctive features. He was the brother of Yan Zhu.

 

Location where lost: Guangxi, Liuzhou, Zhanggongling

 

State: Guangxi