Yang Xiaorong

Name: Yang Xiaorong

Date of Birth: 1994 April 12

Tel: 13336432682

Location where lost: Hebei, Xingtai City, Julu, Nanjie the 23rd

State: Hebei