Xuejiao Xi

Name: Xuejiao Xi

Date of Birth: 01/20/1994

Tel: 05512843432

She was 156 cm tall and weighed 52kg. She spoke the Xinjiang dialect. She was wearing a black coat and blue student uniform pants when she went missing.

Location where lost: Urumqi City, Xinjiang No. 5 school

State: Xinjiang Uygur Autonomous Region