Su Xian

Male

Name: Su Xian

Date of Birth: 07/21/1998

Tel: 13336432682

He has burn marks on his left hand.

Location where lost: Guangdong Jieyang Jiedong tin Field Development

State: Guangxi Zhuang Autonomous Region