Nan Shi

Name: Nan Shi

Date of Birth: 11/10/1989

Tel: 05512843432

Location where lost: Jiangsu Province, Suzhou, Wujiang, Tongli Industrial Science and Technology Park

State: Jiangsu Province