Kairui Zhao

Name: Kairui Zhao

Date of Birth: 07/24/1995

Tel: 13865025339

She was 157 cm tall when she went missing.

Location where lost: Guizhou Province, Liupanshui City

State: Guizhou Province