Jianliang He(nickname liangliang)

Male

Name: Jianliang He(nickname liangliang)

Date of Birth: 10/07/2002

Tel: 13865025339

He can speak the Shangrao dialect and Mandarin. He has a convex navel.

Location where lost: Shangrao walking street in Jiangsu province

State: Jiangxi province