Jiang Cheng Zheng

Male

Name: Jiang Cheng Zheng

Date of Birth: 12/02/1989
Tel: 05512843432

Location where lost: Zunyi City, Guizhou Province cigarette factory area

State: Sichuan Province