Chen Zhuo Yuan

Name: Chen Zhuo Yuan

 

Date of Birth: 1999 May 25

 

Tel: 13336432682

 

He had a flat head and short hair.

 

Location lost: Guangzhou Panyu Shawan Town

 

Province: Guangdong Province