Zheng Jin-chiu

Name: Zheng Jin-chiu

 

Date of Birth: 1998

 

Tel: 13336432682

 

Location lost: Guangdong Province, Bao’an District, Shenzhen Fumin, Guanlan Street, Community Enriching market

 

Province: Guangdong Province